DO POBRANIA

Materiały informacyjne

do praktyki dentystycznej

W tej sekcji możesz znaleźć wszystkie nasze materiały drukowane w formacie cyfrowym, łatwe do pobrania i dostępne bezpośrednio z urządzeń, gdziekolwiek jesteś. Dokumenty, informacje techniczne o produktach i informacje ogólne. Katalogi produktów i kursy kształcenia ustawicznego. Literatura naukowa. Broszura informacyjna dla pacjentów. Instrukcje użytkowania (IFU) i wiele więcej …

Do poprawnej wizualizacji katalogów konieczne jest zainstalowanie Adobe® Acrobat Reader. Możesz go pobrać pod następującym linkiem:

Wybierz katalog / broszurę do pobrania

Implant systems 2023 (English)

9.4 Mb

Leaflet implant systems (English)

0.8 Mb

Brochure Silverplug® (English)

1.8 Mb

Brochure FixLite® (English)

0.2 Mb

Guided surgery (English)

1.5 Mb

Regenerative products (English)

2.8 Mb

Flyer Hobagel (English)

2.4 Mb

Hyaluronic acid (English)

4.7 Mb

IFU

EN - English

IFU Implant systems

0.2 Mb

IFU Zygomatic implants

0.1 Mb

IFU Prosthetic parts

0.1 Mb

IFU Rotary instruments

0.1 Mb

IFU Class I

0.1 Mb

IT - Italy

IFU Linee implantari

0.2 Mb

IFU Impianti zigomatici

0.1 Mb

IFU Parti protesiche

0.1 Mb

IFU Strumenti rotanti

0.1 Mb

IFU Classe I

0.1 Mb

ES - Spain

IFU Implantes dentales

0.2 Mb

IFU Implantes cigomáticos

0.1 Mb

IFU Sistema protésico

0.1 Mb

IFU Instrumentos rotatorios

0.1 Mb

IFU Sistema protésico Clase I

0.1 Mb

PT - Portugal

IFU Linhas de implantes

0.2 Mb

IFU Implantes zigomáticos

0.1 Mb

IFU Sistema protético

0.1 Mb

IFU Instrumentos rotativos

0.1 Mb

IFU Sistema protético Classe I

0.1 Mb

RO - Romania

IFU Linii de implant

0.2 Mb

IFU Implanturi zigomatice

0.1 Mb

IFU Sistemul protetic

0.1 Mb

IFU Instrumente rotative

0.1 Mb

IFU Sistemul protetic Clasa I

0.1 Mb

NL - Nederland

IFU Implantaatsystemen

0.2 Mb

IFU Zygomatische implantaten

0.1 Mb

IFU Prothetische componenten

0.1 Mb

IFU Roterende instumenten

0.1 Mb

IFU Prothetische componenten Klasse I

0.1 Mb

Implant library

Implant library 3Shape®

30.0 Mb

Implant library exocad®

199.0 Mb

Implant library Dental Wings®

97.1 Mb