HOBAGEL PLUS

Wyrób medyczny,

żel dentystyczny.

do Re-epitelializacji i gojenia śluzówki jamy ustnej

Hobagel Plus to innowacyjny żel dentystyczny dający ochronną warstwę antyseptyczną chroniącą rane i umożliwiajacy gojenie pod nią. Hobagel Plus daje długotrwałe efekty lecznicze udokumentowane w publikacjach naukowych. Receptura Hobagniel Plus chroniona jest patentem.

Hobagel Plus

Korzyści wynikające ze stosowania HOBAGEL PLUS w praktyce dentystycznej

Hobagel +

Periodontologii

#1

Wskażnika Już po kilku dniach przychodzi załagodzenie objawów choroby z polepszeniem wskaźników: (1) Plaque Index (-10%) w porównaniu z grupą kontrolną oraz (2) wskaźnika krwawienia Bleeding Index (-35%)

Hobagel +

Chirurgii stomatologicznej

#2

HOBAGEL PLUS stosowany po zabiegach chirurgicznych ułatwił gojenie ‘per primam’ po 1 tygodniu u 71% badanych podczas gdy podobny efekt występował tylko u 54% osób stosujących żel z chlorhexydyną.

Hobagel +

Afty

#3

HOBAGEL PLUS zastosowany na afty dawał natychmiastową ulgę u 61% pacjentów badanych a u 50% badanych afty znikały po 3 dniach stososwania HOBAGEL PLUS.

Hobagel +

Implantologii

#4

HOBAGEL PLUS w leczeniu nie-chirurgicznym periimplantitis może zmniejszyć postęp zapalenia tkanek redukując o 33% średnią głebokość kieszonki zapalnej w krótkim okresie czasu. Po 6 tygodniach śr. Plaque Index zmniejszył się z 55% do 30% a Bleeding Index z 90% do 16% w bdanych grupach.

Periimplant Mucositis:
PD 5mm

HOBAGEL PLUS zastosowany

Po 6 tygodniach:
PD 3mm

Gola G., Mapelli C., Polizzi E., Pasini G., Storti E. “Ricerca clinica sull’efficacia di un gel di acido jaluronico e oli essenziali nel trattamento dell’aftosi orali.” Quintessenza Int. & JOMI 2014; 2:47-54. // Gola G., Roncati M. “Utilizzo di un gel bioadesivo sulle suture nei tessuti orali sottoposti a procedure chirurgiche estrattive.” Dental Academy.it Novembre 2015. // Roncati M., Gola G., Carinci F.  “Microbiological status and clinical outcomes in peri-implant mucositis patients treated with or without adjunctive bioadhesive dental gel.” O.H.D.M 2015; 14.1: 49-54. // Pasini G., Zorzo C., Gola G., Polizzi E. “Valutazione clinica di un gruppo di pazienti, affetti da gengivite, dopo utilizzo di un gel a base di cetilpridinio cloruro, triclosan e oli essenziali.” Quintessenza Int. 2012;1: 23-31. // Pasini G., Puntelli S., Gola G. “Utilizzo di Cloruro di Cetilpiridinio 0,05%, triclosan e oli essenziali nella terapia ortodontica fissa.” Quintessenza Int. 2009; 1:59-66. // Prosper L., Separo I., Polizzi E., Zunica N., Cassinelli C., Cortella CA. “Materiali estetici restaurativi: analisi in vitro sull’adesione batterica e danni iatrogeni indotti dalle tecniche d’igiene professionale.” Quintessenza Int. & JOMI 2013; 3:43-51. // Gola G. De Paoli S. “Effetti clinici dell’applicazione di un innovativo gel bioadesivo nel trattamento non chirurgico della periodontite cronica: uno studio randomizzato “split mouth” (in press)”